tel. +4 0356 432 799; mob. +4 0724 320 264

Arh.Andreicut Ioan Sabin, membru al Ordinului Arhitectilor din Romania
  • arhitect timisoara, proiecte de casa casa Sambotin_Dumbravita, Timis
  • birou arhitecturacasa Preda_Mosnita Noua, Timis
  • birou arhitectura, proiecte de casascoala-gradinita_Macea, Arad
arhitect timisoara, proiecte de casa
arhitect timisoara, proiecte de casa

DEFINITII ale unor termeni de specialitate:
1. PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) = raportul dintre proiectia la sol a constructiei ridicata deasupra cotei terenului natural si suprafata parcelei. In calculul proiectiei nu vor fi incluse iesindurile in consola in afara planului fatadei a balcoanelor inchise sau deschise si nici elementele cu rol decorativ sau de protectie ca stresini, copertine etc. Curtile de aerisire cu suprafata pana la ...

LEGEA 50 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor:
CAPITOLUL I Autorizarea executarii sau desfiintarii constructiilor
Art. 1. - Constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, eliberata in conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor.
Art. 2. - Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administraîiei locale pe baza caruia ...

LEGEA 184 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect:
CAPITOLUL I Dispozitii generale
Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza modul de exercitare a profesiei de arhitect si constituirea Ordinului Arhitectilor din Romania, ca forma de organizare independenta si autonoma, apolitica, de interes public.
Art. 2. - (1) Activitatea in domeniul arhitecturii este un act de cultura de interes public, cu implicatii ...

ROLUL ARHITECTULUI
Arhitectul este "omul de conceptie" care are capacitatea si talentul, sustinute de pregatirea profesionala, de a concepe un volum (sau spatiu) construit si de a-l amplasa, in toata complexitatea sa plastico-arhitecturala si tehnico-functionala.
Diploma de arhitect este acordata in urma unor studii de lunga durata (minim 6 ani) in cadrul carora...

CODUL DEONTOLOGIC al profesiei de arhitect
Creatia arhitecturala, expresie a culturii, este o activitate aflata in serviciul dezvoltarii umane, cu implicatii sociale, economice si culturale asupra mediului natural si construit si a calitatii vietii.
Prezentul Cod deontologic este intocmit in temeiul prevederilor prevederilor articolului 17-alin. b, ...